Balogh Attila Gábor e.v.

8360 Keszthely, Martinovics u. 88/C.

Comfort Line Bútoráruházak

Adatkezelési Tájékoztató 

Utolsó módosítás: 2018.07.12.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről Balogh Attila Gábor e.v. 8360 Keszthely, Martinovics u. 88/C. („Adatkezelő”) gyűjt és kezel. Adószám: 74883268-2-40

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://comfortbutor.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal következő elérhetőségek valamelyikén:

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://comfortbutor.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Ha az Ön email címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról emailben értesítést küldünk, ill. kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelő munkatársaival való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adatnak” minősül.

Az adatkezelő alapvetően az alábbi célokkal kezelheti a személyes adatokat:

Az adatokat az Adatkezelő általában a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a promóció lejártáig kezeli, utána az adatok törlésre kerülnek. Bizonyos adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik (pl. számlák, megrendelésekkel kapcsolatos szerződések), az Adatkezelő köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. Itt fel nem sorolt személyek, szervezetek részére az adatok nem kerülnek továbbításra.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Az ezzel kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetősége: info@comfortbutor.hu Amennyiben Ön reklámüzenetet kap tőlünk emailben, úgy emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül sohasem küldünk Önnek reklámüzeneteket. Ha bármilyen visszásságot tapasztal, kérjük forduljon ezzel kapcsolatban ügyfélszolgálatunkhoz.

Ön kérelmezheti továbbá: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Sütikre vonatkozó tájékoztató

https://comfortbutor.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta.

Ennek az előnyei az Ön számára:

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag szervezeten belül kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

A weboldalakon használt cookie-k: